PAUL HARRIS
Bakgrunden
Paul Harris var en ung advokat, nyinflyttad från landet till Chicago.
Han saknade ett nätverk och tänkte att det borde finnas flera som han.
1905 samlade han några män av olika yrkeskategorier till regelbundna träffar.  Man roterade mötena mellan de olika arbetsplatserna - Rotary var fött!
 
Under åren har Rotary blivit ett världsomspännande yrkesnätverk.
Därtill har Rotary kommit att bidra både ekonomiskt och kunskapsmässigt  
till många stora projekt i världen, till exempel "End-polio-now" i nära samarbete med Bill och Melinda Gates.
 
När FN grundades 1945 deltog Rotary som en s.k. NGO, Non Governmental Organization, och har fortfarand representation där.