Vår nya president, Johan Fridh
Avgående president Pia fick förhinder och avtackades digitalt för sitt fina år
 
Som tidigare PP fick  Fredrik träda in och överlämna kedjan till Johan.
Johan presenterade sina tankar om det kommande året och sina visioner om klubbens utveckling.
 
 
Som en fin avslutning firades Birgitta Arnving-Friberg inför sin kommande högtidsdag.