Mozhgan Zachrison, prefekt vid Institutionen för strategisk kommunikation i Lund, med säte i Helsingborg
   
Definiera vilken sorts grupp du ska arbeta med.
Neutralisera tidigare informella ledare, klipp av om så behövs.
Notera maktförhållandena i gruppen, stöd de svagaste.
 
Du behöver/ska aldrig berätta sina innersta tankar för alla, men det du kommunicerar ska vara helt klart och ärligt.
 
Välj ut några nyckelpersoner att lita på och kommunicera din plan till dem i första ledet.
 
Kartlägg!
Strukturera!
Förvalta och utveckla!