Göran Holmquist, bl a kulturjournalist på HD.
Läs hans högaktuella berättelse om Peps Persson på hemsidan!