Joachim Samuelsson, VD Crunchfish
 
 
 
  
Ja, hur kommer vi att betala?
Och varför behövs andra system?
 
Tanken är att kontanter helt kommer att försvinna.
Kvar finns bra alternativ som kräver tillgång till internet på plats.
Här finns en lösning som behöver internet för att ladda plånboken, men inte för att använda "pengarna".  De ligger under tiden låsta på ett konto i banken och kan bara tas ut när båda parter godkänt transaktionen.
  
 
  
 
Crunchfish deltar fn i en innovationstävling från PTS (Post- och telestyrelsen). Om man vinner där finns stora chanser att detta blir en central del i framtidens betalningssätt
.