Efter pandemin /juni -22/
Tandvårdsprojektet fortlöper. Egentligen har de tre åren som projektet avsåg nu passerat, men pga pandemin har det förlängts, nu så länge pengarna räcker.
 
Emese och Zoltan har besökt barnhemmet för första gången på länge.
Under pandemin var det svårigheter att få pengar även till mat, varför vi vid ett par tillfällen skickat stöd.  Nu finns mat och basala förnödenheter, men inte mycket därutöver, så E & Z inhandlade lite lyxvaror, som frukt, grönsaker, ost, pålägg - och jag tror att en och annan chokladkaka kanske också smög sig med.