Barnhemmet i Csibész
I många år har vi stöttat "vårt" barnhem i Rumänien.  Barnen har vuxit upp, några av dem läser nu på högskola med vår hjälp och några har hälsat på här i Sverige.
Kontakten fick vi genom vår medlem Emese Blenéssy, som själv har rötter i regionen. Genom att hon och hennes man Zoltan ofta besöker barnhemmet vet vi säkert att våra bidrag  verkligen kommit till nytta. Flera klubbmedlemmar har också varit på plats.
Läs mer om bakgrunden  under rubriken ”Storytelling”…