17
maj
2021
Helsingborg-Kärnan

Sweden

Framtidens klimat innebär stora utmaningar för kommuner som planerar dagens och framtidens samhällen. Bjuv drabbades 2016 av ett skyfall som orsakade stora skador för fastighetsägare. Kommunen och NSVA har under fyra år tillsammans arbetat med att planera och genomföra åtgärder som förebygger skador vid framtida skyfall. Föredraget visar exempel på åtgärder som genomförts och vilka arbetsmetoder som använts.

Mötet sker digitalt via Teams och kostar 50:-. Medlemmar i klubben får en länk utskickade till sig.

 

"Vill du gästa Helsingborg Kärnan Rotary klubbs möte? Kontakta oss via kontaktformuläret”