23
nov
2020
Helsingborg-Kärnan

Sweden

Skoldirektör Tony Mufic berättar om Helsingborgs skolor.

Mötet sker via teams. Medlemmar får länk utskickad till sig. Kostnad 50:-
Gäster kontaktar Johan Persson johanpers1968@gmail.com och får länk.