Anmälan online
  • Anmälan till detta evenemang är stängd.
27
mar
2023
Helsingborg-Kärnan
Djursjukhuset i Helsingborg
Yoko,
Sweden

Vi besöker djursjukhuset. Prel. program: 

18:00          Samling i entrén

18:15          De kommer att ta dit ”typ landgång” eller liknade till självkostnadspris.

                    I samband med denna ”lätta förtäring” så kommer Håkan Ahrsjö att informera om verksamheten.

18:45          Rundvandring i två grupper (smådjur och stordjur)

19:45          Återsamling i cafeterian och några avslutande ord.

Anmälan (inkl ev matrestr.) via Clubrunner senast fredag kl 12.00   (eller till Staffan: staffan.falkengren@icloud.com alt SMS 0705-750006) 

Välkomna!