William Folkesson,  utskickad av Hbg Kärnan, återvänder från norra Californien  många erfarenheter rikare. 
Har haft ett fantastiskt år, trots en skadad fot som gjorde att han missade hela friidrottssäsongen. Hann dock med att spela amerikank fotboll under första terminen.
Här följer några av hans bilder: