Vår medlem Abdul Wahab Alrifai berättar om sitt hemland Syrien
 
  H
uvudstad Damaskus, 4 milj invånare.
 
50 % araber, men många olika nationaliteter.  Syrianer inte lika med syrisk befolkning utan egen etnisk grupp.
11 religioner, sunniiter störst, 80%
80% av befolkningen lever i extrem fattigdom, kanske en intäkt i familjen på 40 dollar/mån.   Tidigare var en månadslön ca 600 - 2000 dollar
6.8 milj är asylsökande i andra länder.
6,7 milj är flyktingar inom landet., hälften barn
2015 kom 250-300 till Sverige.
 
I norra Syrien finns områden med hög standard, där högt uppsatta familjer äger allt.
 
  Före och efter.  Tingshuset, eller liknande rättslig byggnad, i Aleppo