Ulf Bingsgård, 2021-2022.
Ledord för Rotary:  Samhällsrelevant,  Kommunicerande Och Jämlikt = SKOJ
 
För närmare förklaringar läs veckobrevet!