Mats Erasmi är tillbaka och berättar om bakgrunden till sin andra bok i trilogin om svenskarnas utvandring till Argentina
 
 
 
Ett för mig ganska okänt utvandrarmål  runt förra sekelskiftet var alltså Argentina, då ett av världens rikaste länder.
 
Många svenskar har påverkat utvecklingen i landet, tex via kontakter i Svenska Föreningen
 
Arkitekter, ingenjörer  och vetenskapsmän, som t ex Otto Nordenskjöld som ledde den första expeditionen till Antarktis, med medel från Argentinska staten.
 
Och, inte att förglömma, vår nationalpoet Evert Taube som ju tillbringade  tid i Argentina
 
Boken bygger på fakta från Mats släkting Gustav Erasmi, men med en fiktiv historia omkring.