Om körverksamheten i Helsingborg.
Ingrid (Lyckefors) visade verkligen vilken bredd vi har på körlivet i stan, med allt från Konserthuskör till Kulturskolans fem körer, inklusive en gosskör vilket bådar gott för att vidmakthålla våra körer framöver.
 
Ingrid berättade kort om varje körs historia, dirigent och närmaste planer - mycket trevligt!
Konserthuskören ger t ex 29.9 Carl Orffs Carmina Burana
                                          2 & 4.11 Mozarts Requiem
                                          7 & 9.12 Händels Messias (som Mozart ville ha den)
Hbg Kammarkör gör två allsångskonserter tillsammans med Rickard Söderberg, 2 & 3.9
Felicitas har två julkonserter, i Brunnby den 17.12 samt i Mariakyrkan  den18.12
 
Körerna i Mariakyrkan sjunger Faures Requiem 5.11 samt julkosert 10.12 (Mariakören)
och Bachs juloratorium 3.12 samt Rotarys årliga julkonert den 20.12 (Vox Maria)
 
Den nyss nämnda gosskören gör en familjekonsert på Konserthuset den 16.12, kallad "The Snowman"