Klas-Göran Karlsson
Historieprofessor, vältalare, otroligt kunnig i sitt ämne -  ett nöje för vår stora åhörarskara att få lyssna till hans reflektioner kring ämnet!