Cherin El-Hassan, AF, och Martin Olsson, Hbg stad
om ett sätt att lotsa människor i utsatta stadsdelar till arbete alt studier 
 
Projektet pågår jan -17 till dec -21 som ett samarbete mellan Hbg stad, Arbetsförmedlingen, FK, Reg Skåne och Helsingborgshem.
Vid nyårsskiftet hade man haft 462 personer inskrivna i sina register.
Av dessa har över 90 % (74% av kvinnorna) aktiverats enligt ovan.