Vesna Mellström har arbetat länge inom Arbetsförmedlingen, idag som nationell branschsamordnare för industrin.
Familjen kom på 70-talet från Jugoslavien, på den tiden när man kunde börja jobba samma vecka som man anlände...
 
Att sia om arbetsläget framöver är alltid svårt, men särskilt i dagens pandemisituation.
Antalet arbetslösa i Skåne var 2019 ca 60000, men nu kanske upp mot 70-75000.
 
Två stora grupper med ökad risk för arbetslöshet är utlandsfödda och icke-gymnasiekompetenta
 
   Fler söker till dokusåpor än till lärarhögskolan!
 
 
Fremtidsjobben:
 eller kanske behövs vi inte alls?