Patrik Persson, rektor Elinebergs- och Brunnsparksskolan.
Mycket intressant föredrag om hur man med tydlig ledning kan förändra en negativ trend...
 
Elinbergsskolan var för tio år en en skola med dåliga betyg, otrygg miljö samt stort tapp bland lärarna.
Vid förändringens start var det i stort sett bara barn med invandrarbakgrund (och oftast med lågutbildade föräldrar) kvar i klasserna.
Med en tydlig vision, som framarbetats av både lärare och elever och som man sen konsekvent följer, har man i dag fått en skola med bra betyg, trygg miljö, lärare som stannar, stabil ekonomi - samt stort söktryck.