Vår egen Michael Hanfler berättar om skolhälsovårdens utmaningar
 
De insatser som görs strävar till att bibehålla individens balans och att undvika störningar i systemet.
I en framtida skolhälsovård borde skolläkaren vara en självklar del i teamet på skolorna, inte bara hoppa in vid problem.
En stark önskan är också att de som innehar skolläkartjänster bereds möjlighet att gå den specialistutbildning som erbjuds.