Mycket trevligt EGO-föredrag av vår nyaste medlem, Fredrik J.