Olof Engwall, marknadschef
Företaget tillverkar avancerad datautrustning inpackad i ett närmast oförstörbart hölje och riktat mot ffa försvarsvärlden.
Otroligt att ett sånt företag finns i Helsingborg!