Ulf Bingsgård berättade om sin klubbs samarbete med Nyföretagarcentrum Syd.
Vi skulle kunna använda deras mall för bygga upp en liknande funktion här.
Ulfs bilder och data finns på hemsidan under "Dokument"