med Kaj Stenberg, som själv styrt i den Gyllenstiernska stiftelsen i många år
 
Från sort gods i danskt ägo, via fideikommissariat  till 1967 och därefter som drift i stiftelseform.
Uppgifter
*  att sköta borgen med alla verksamheter
*  att stötta gamla, unga och sjuka vb
*  att stödja vetenskap och forskning
Efter lyckad försäljning av fastighet i Stockholm  1985 och därefter väl placerade pengar har Stiftelsen nu mycket god ekonomi.