Planeringen är i full gång...
... en planeringskommitté bestående av Fredrik, Jan och Göran härifrån samt Ulrich W, Jens v S och Günther G ifrån Wedel har kommit en bra bit redan.
Reservera helgen 11-12 september (kan förlängas före och efter)
Mötesplats denna gång Hotell Sinatur i Nyborg, på Fyn.
Utskick kommer.