Trevligt med lite interna diskussioner ibland... idag bl a info om vårt kommande deltagande i H22 samt höstens möte med vår vänklubb i Wedel