Första morgonen vid och i vår Shelterbox i Slottshagen.
45 elever från Tågaborgsskolan