Hypnoterapeut Tomas Sund

Spännande föredrag om ett (för mig) ovanligt ämne.                                                                                                                                                                      Tomas reste 2013 till London för att utbilda sig i hypnotherapi. Har sedan dess arbetat med klienter, enskilt eller i kurser och workshops, i bl a Kina, Thailand och Sydafrika.

Behandlingen bygger på att ta fram de resurser vi alla har i vårt undermedvetna för att t ex sova, hantera smärta eller stress bättre. 

Vi styrs ju i hög utsträckning av det undermedvetna. Under en session tänker vi oss själva tillbaka till en lugn plats/trygg situation varifrån vi sen kan vrida och vända på olika problem. Ju mer avslappade vi blir desto lättare kan vi därifrån lyfta fram ev problem och frågeställningar som berör oss och kanske se dem ur ett annat perspektiv.  Terapeuten kan förstärka vår avslappning så att vi kommer djupare ner i vår trans men vi blir aldrig "utom kontroll"

Behandlingen följer strikta regler och stöds av gedigen forskning.

                      Vid intresse, kontakta:                SundLinje.se

                                                                          072 291 5392