Vår guvernör, Ulf Bingsgård, öppningstalar samt förärar Annika Skoglund en PHF med 4 safirer, bl a för hennes engagemang i  Rotaract
 
Ämnet var fred. Tänk att Rotary började tala om att engagera sig i ämnet redan på convention i Glasgow 1921! Och var med och bildade FN 1945 samt fortfarande har ett stort antal representanter inom FN.  Ett viktigt arbete idag är via de sju Rotary Peace Centers som finns över hela världen, bl a i Uppsala där man varje år tar in tio studenter med någon form av fredsanknytning i tidigare studier/arbete, för en tvåårig mastersutbildnig.
Vi träffade två av studenterna därifrån.
 
På eftermidagen talade Heidi Avellan, politisk chefredaktör för Sydsvenskan/HD om läget i Europa - mycket god talare!!
 
Därefter informerades vi om Länsstyrelsens arbete för att hantera kriser av olika slag, t ex akut invandring.