För andra året träffar vi vår vänklubb i Wedel digitalt.  Vårt planerade 40-årsjubileum får skjutas upp till nästa år. Men trevligt hade vi ändå!
 
Vår guvernör Ulf Bingsgård hälsade välkomna och vice borgmästare Lena Bjerne berättade om Helsingborg och hälsade vår vänklubb välkommen hit till H22.
 
 
Michael höll ett trevligt föredrag om "Swemany", likheter och skillnader mellan våra länder.
 
Välformulerade och engagerade Åsa Bjeringer berättade om H22 och om våra möjligheter att bidra. Bla ska vi ju ägna oss åt barnfattigdomen i stan.
   
 
Och Jan gav en rapport om vårt gemensamma tandvårdsprojekt i Czibesc.
 
 
Vi bjöds också musikunderhållning av och med två unga violinister, Louise Lao och Kristian Vidovic
 
Allt medan vi drack bubbel, mumsade på öl och macka samt avslutade med kaffe & kaka...
'