Carl Mattsson, tidigare VD för Sala Ida AB
Carl arbetade under några år som VD för Sala Ida, ett företag som drev projekt i olika delar av världen i syfte att stödja lokal demokrati och lokal självförvaltning med SKR (Sveriges kommuner och Regioner, som huvudman.  Det förde honom till vitt skilda länder, som t ex Ryssland, Ukraina, forna Balkanstaterna, Rwanda och Sydafrika.
 
Verksamheten beskrivs bäst genom ett axplock av Calles bilder: