Thomas Frenning -
personlig utveckling, ledarskap och försäljning 
Hans grundrecept kan enkelt beskrivas som att hitta balans, mål och mening. 
Inte så enkelt i praktiken men något att jobba mot!
 
 
Se iö hans hemsida thomasfrenning.se